PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ A ŞCOLII 2020-2024