Şcoala Gimnazială Ilva Mare

Comuna Ilva Mare este situată în partea de nord – est a judeţului Bistrita Nasaud la o distanţă de cca 75 km de municipiul Bistrita, reşedinţă de judeţ.

Aşezată pe cursul superior al Raului Ilva , comuna Ilva Mare are următorii vecini:

– la E se învecinează cu teritoriul comunei Lunca Ilvei;

– la S se învecinează cu teritoriul comunei Lesul Ilvei;

– la V se învecinează cu teritoriul comunei Magura Ilvei;

– la NV se învecinează cu teritoriul comunei Rodna;

– la NE se învecinează cu teritoriul comunei Sant.

Macrogeografic, unitatea de relief în care se încadrează comuna este depresiunea Ilvelor , iar hidrografic este situată în bazinul superior al văii Ilvei.

Depresiunea Ilvelor, de origine tehtonică se caracterizează prin predominarea reliefului deluros cu altitudini medii de 650 – 800 m. Zona deluroasă ca treaptă de relief predominantă, deţine 92% din suprafaţa comunei, iar zona de munte (Muntele Cornii) 8 %.

Sub aspect climatic comuna se încadrează în general în climatul continental , specific regiunilor de nord ale tării noastre, sub influenţa circulaţiei predominante a maselor de aer din est cat si din vest.

Situată în Valea Ilvelor determină o evoluţie destul de moderată a principalelor elemente climatice.

Precipitaţiile atmosferice anuale, înregistrează valori de 700 mm, existănd însă excepţii în anii cu activitate ciclonică deosebit de fregventă , acestea ajung la 1000 mm şi chiar 1500 mm.

Vânturile predominante pe teritoriul comunei sunt cele din est si vest , circulatia alternand cand inspre est cand spre vest

Valea Ilvei care curge de-a lungul comunei şi culege întrega reţea hidrografică de pe teritoriul comunei inclusiv cel mai important afluent al cursului superior Ivaneasa. În cursul superior primeşte ca afluenţi mai importanţi paraul Lazarut , Stiomp, Recele.

Pe teritoriul comunei Ilva Mare, valea Ilvei străbate o distanţă de aproximativ 7 km.

Datorită faptului ca suntem intr-o zona deluroasa inalta spre montana conţinutul in humus şi gradul de fertilitate al solului este favorabil pentru mai putine culturi agricole, una dintre ele fiind cultura cartofului. In zonă importantă este cresterea animalelor, fanatele si pasunile, ocupand cea mai mare parte a terenului agricol.

La nivelul comunei ecosistemele naturale şi seminaturale ocupă un procent semnificativ din suprafaţa totală. Acestea sunt în general ecosisteme de tip forestier şi constituie habitatul natural pentru majoritatea speciilor de păsări şi animale sălbatice care reprezintă fauna comunei.

Fauna acestor locuri este diversificată, astfel pot fi văzuţi în pădurile de pe raza comunei mistreţi, căpriori, iepuri, chiar si ursi , fapt ce face posibilă amenajarea unor centre de vânătoare.

Cadrul natural al teritoriului comunei Ilva Mare oferă condiţii bune de dezvoltare în agricultură, in special cresterea animalelor . Condiţiile climatice sunt relativ propice în ceea ce priveşte precipitaţiile. Temperatura pentru plantaţii pomicole şi culturile agricole uneori este o problema. În zonă se pot cultiva cereale, cartofi, leguminoase pentru consumul propriu .